ست كامل 24 ثانيه بسكتبال

مشخصات عمومی

  • هر ست شامل دو دستگاه می باشد كه يكي در مسير رفت و ديگري در مسير برگشت بازيكنان نصب مي گردد.
  • ابعاد تقريبي هر دستگاه : cm 4 *cm 53 * cm60
  • وزن تقريبي هر دستگاه : 5 كيلو گرم

ویژگی و کارایی

  • نمايش 24 ثانيه بسكتبال به همراه قانون 14 ثانيه
  • امکان نصب ست 24 ثانیه روی سبد بسکتبال
  • امکان نصب led دور سبد بسکتبال