تلویزیون شهری MOBILE LED TV

مشخصات عمومی

  • تلویزیون شهری سیار یک نمایشگر هوشمند بزرگ میباشد که از LED (outdoor) تشکیل شده است و قابلیت حمل و نقل را دارا می باشد. تلویزیون های سیار بیشتر در میادین شهری ، اجرای نمایش ها ، همایش ها و اجلاس ها و هم چنین اجرای پروژه های شهری استفاده می شود. عملکرد صفحه نمایش عالی ، ابعاد مختلف ، نصب و راه اندازی سریع و کنترل آسان باعث استفاده ی این محصول برای مجریان تبلیغات شده است.

ویژگی و کارایی

  • سهـولت در اجـرا در کلیـه شرایـط آب و هوایـی و مقـاوم در برابر تابـش مستقیـم نـور خورشیـد و محیـط کامـلا مرطـوب و هـوای بارانـی به ویـژه جنـوب و شمـال کشـور
  • قابلیـت پشتیبـانی و پخـش کلیـه فایلهـای تصویـری ، صوتـی ، تیـزر ، فیلـم ، عکـس ، پخـش زنـده مستقیـم تلویزیونی و کلیـه فایلهـای متنـی و تصویـری
  • تنظیـم اتوماتیـک روشنـایی تصویـر ( برایتنـس ) متنـاسب با نـور محل هنـگام روز و شـب جهـت صـرفه جویـی در مصـرف انـرژی و کاهـش هزینـه بـرق مصـرفی