پروژه : اسکوربرد استادیوم 15000 نفری رشت

سال اجرا : 1386

تابلوهای چهارگانه منصوب در استادیوم های رشت، سنندج، کاشان و کرمان به سفارش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بین سالهای 1386 تا 1388 طراحی، نصب و راه اندازی شده است.