پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی اداره امور مالیاتی صادقیه

سال اجرا :

تلویزیون شهری تمام رنگی غرب تهران با ابعاد 4.60m * 3.07m با دات پیچ 12 که به سفارش اداره امور مالیاتی تهران توسط شرکت تتا طراحی و نصب گردیده است.