پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی فلکه بزرگ ولیعصر تبریز

سال اجرا : 1393

تلویزیون شهری تمام رنگی با ابعاد 10.24m * 5.76m با دات پیچ 20 به سفارش کانون تبلیغاتی ثمین تبریز توسط شرکت تتا طراجی و در فلکه بزرگ ولیعصر نصب گردید.