پروژه : تلویزیون شهری چهارراه باغشمال تبریز

سال اجرا : 1395

تلویزیون شهری تمام رنگی منصوب در چهارراه باغشمال تبریز که توسط کانون تبلیغاتی ثمین خریداری شده و توسط شرکت تتا طراحی و اجرا گردیده است . ابعاد نمایشگر : 112.6cm * 614.4 cm دات پیچ : 10