پروژه : تلویزیون شهری شرکت مهرآوران پاسارگاد

سال اجرا : 1389

تلویزیون شهری تمام رنگی نصب شده در چهارراه گلزار کرج که توسط شرکت مهرآوران پاسارگاد خریداری شده است. نمایشگر تمام رنگی دات 20 به ابعاد 640cm*384cm