پروژه : تلویزیون شهری شرکت نمای بسته

سال اجرا : 1384

تابلوی پارک وی از خیابان ولیعصر به طرف تجریش وتجریش به طرف ولیعصر با دات پیچ 25 بنا به سفارش شرکت نمای بسته توسط شرکت تتا طراحی و راه اندازی گردید که در اسفند 84 توسط مقامات عالی رتبه کشوری افتتاح گردید و در سال 92 نمایشگر مربوطه به دات پیچ 16 تغییر پیدا کرد. ابعاد نمایشگر : 716.8cm * 460.8cm