پروژه : تلویزیون شهری شرکت آوانگار – هفت تیر

سال اجرا : 1385

این تابلو مشابه تابلوی میدان ونک است که بزرگترین تابلوی تلویزیونی شهری خاورمیانه در زمان خود بود. این نمایشگر در مدت 45 روز ساخته و نصب و راه اندازی آن ظرف مدت 11 روز به پایان رسید ، ساخت سازه و استراکچر زیبای آن نیز توسط شرکت تتا اجرا شد است. ابعاد نمایشگر: 880cm * 720cm دات پیچ : 25