پروژه : اسکوربرد TS1V شهرداری یزد

سال اجرا : 1399

مشخصات اسکوربرد : TS1V - با ابعاد 175*233 - نصب شده در سالن ورزشی شهرداری مرکز یزد