پروژه : اسکوربرد مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران رامسر

سال اجرا : 1399

مشخصات اسکوربرد : TS2A - باابعاد 175*450 - نصب شده در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران رامسر