پروژه : اسکوربرد TS3A دانشگاه گیلان

سال اجرا : 1399

اسکوربرد TS3A با ابعاد 175*450 نصب شده در سالن فجر دانشگاه گیلان