پروژه : اسکوربردسالن ورزشی معزآباد - استان فارس

سال اجرا : 1399

مشخصات اسکوربرد: TS1V، با ابعاد 175*233 نصب شده در سالن ورزشی معزآباد(شهرستان خرامه)استان فارس