پروژه : نمایشگر تمام رنگی( داخل سالنی) مجتمع تجاری پارسیان

سال اجرا : 1399

مشخصات نمایشگر: نمایشگر تمام رنگی دات 4 داخل سالنی به ابعاد 128*307