پروژه : اسکوربرد سالن ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سال اجرا : 1399

مشخصات اسکوربرد: اسکوربرد TS5RGB به همراه نمایشگر تمام رنگی دات 10 ،ابعاد نمایشگر 160*256 و ابعاد اسکوربرد: 175*450 در سالن ورزشی شماره یک دانشگاه تربیت مدرس تهران نصب شده است.