پروژه : نمایشگر تمام رنگی داخل سالنی مجتمع شمیران سنتر

سال اجرا : 1398

نمایشگر تمام رنگی داخل سالنی دات 4 ابعاد نمایشگر : 281.6*588.8