پروژه : اسکوربرد(نمایشگر تمام رنگی )سالن 6000نفری سنندج

سال اجرا : 1398

مشخصات اسکوربرد : نمایشگر تمام رنگی دات 10 داخل سالنی ابعاد نمایشگر :384*672 ابعاد ساعت دیجیتال : 64*672 ارتفاع پایه : 7 متر