پروژه : اسکوربرد تمام رنگی استادیوم کپه داغ کشور ترکمنستا

سال اجرا : 2013

اسکوربرد تمام رنگی حدودا 33 متر مربع در استادیوم بزرگ و زیبای کپه داغ کشور ترکمنستان در سال 2013 میلادی ، طراحی و اجرا گردید.