پروژه : نمایشگر تمام رنگی دهکده آبی پارس

سال اجرا : 1391

مشخصات نمایشگر: نمایشگر تمام رنگی دات 10 به ابعاد 480*896