پروژه : اسکوربرد دانشگاه فردوسی مشهد

سال اجرا : 1388

مشخصات اسکوربرد : TS8RGB با نمایشگر تمام رنگی دات 10