پروژه : اسکوربرد تمام رنگی استادیوم لنکران جمهوری آذربای

سال اجرا : 1384

اسکوربرد تمام رنگی استادیوم بزرگ و زیبای شهر لنکران جمهوری آذربایجان که توسط شرکت تتا در سال 2005 میلادی اجرا گردید.