پروژه : اسکوربرد استادیوم هاکی، شهر باکوی جمهوری آذربایجان

سال اجرا : 1384

استادیوم هاکی، شهر باکوی جمهوری آذربایجان که با اسکوربرد فضای باز و تخصصی هاکی روی چمن توسط شرکت تتا طراحی، ساخته و نصب شده است. علاوه بر آن تعداد زیادی از سالنهای چندمنظوره و سرپوشیده جمهوری آذربایجان نیز، با اسکوربرد های تتا تجهیز شده اند.