پروژه : اسکوربرد چهار طرفه سالن چندمنظوره انقلاب نیشابور

سال اجرا :

مشخصات اسکوربرد : TS2B،هر یک از وجوه این اسکوربردبه ابعاد 160*500 علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات یک اسکوربرد چند منظوره ، خطاهای فردی بازیکنان را هم نمایش می دهد و پاسخگوی کلیه رشته های ورزشی داخل سالن می باشد، مزید بر آنکه با توجه به قیمت مناسب آن به سالن ورزشی شکوه و زیبایی فراوان می بخشد.