پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی وزارت ورزش و جوانان

سال اجرا : 1395

نمایشگر تمام رنگی با ابعاد 307*512