پروژه : نمایشگرهای دور زمینی استادیوم یادگار امام تبریز

سال اجرا :