پروژه : نمایشگرهای دور زمینی استادیوم یادگار امام تبریز

سال اجرا :

مشخصات نمایشگر : تمام رنگی دات 20 ،به ابعاد 0.96*m 146