پروژه : اسکوربرد استادیوم مریانج همدان

سال اجرا : 1391

مشخصات اسکوربرد : نمایشگر تمام رنگی دات 12 ،ابعاد نمایشگر 384*576