پروژه : اسکوربرد استادیوم پردیس عسلویه

سال اجرا : 1386

مشخصات اسکوربرد: نمایشگر تمام رنگی دات 25 خارج سالنی ابعاد نمایشگر : 320*720