پروژه : اسکوربرد استادیوم راه آهن

سال اجرا : 1385

مشخصات اسکوربرد: نمایشگر تمام رنگی دات 20 خارج سالنی ابعاد نمایشگر : 420*768