پروژه : اسکوربرد استادیوم 6000نفری همدان

سال اجرا : 1389

مشخصات اسکوربرد: نمایشگر تمام رنگی دات 10 داخل سالنی،ابعاد نمایشگر : 384*512 استادیوم 6000 نفری همدان یکی از زیباترین و بزرگترین سالنهای چند منظوره استان همدان است ،که در سال 1389 ساخت و نصب اسکوربرد مدرن و خاص آن توسط شرکت تتا و به سفارش شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی انجام شده است. این اسکوربرد قابلیت آن را داردکه نیاز تمامی رشته های ورزشی را برآورده کند.