پروژه : تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالنی سالن کشتی شهدا

سال اجرا : 1392

مشخصات نمایشگر تمام رنگی دات 10 داخل سالنی ، ابعاد نمایشگر : 272*704