پروژه : تلویزیون شهری شرکت آوانگار – ونک

سال اجرا : 1385

مشخصات نمایشگر : تمام رنگی دات 25 - تابلوی تمام رنگی و فوق مدرن میدان ونک تهران که بزرگترین تابلوی تلویزیونی شهری خاورمیانه است، یکی از افتخارات تتا محسوب می شود، که در مدت 2 ماه توسط متخصصان تتا ساخته و نصب گردید و در مرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و چهار توسط مسئولین بلند پایه کشوری و شورای شهر تهران افتتاح شد. ابعاد نمایشگر : 880cm*720cm