پروژه : اسکوربرد استادیوم شهید بهشتی بوشهر

سال اجرا : 1390

مشخصات اسکوربرد: نمایشگر تمام رنگی دات 16 خارج سالنی ابعاد نمایشگر : 537*716 - ابعاد ساعت عقربه ای : 1.5m