پروژه : اسکوربرد 50000 نفری پارس شیراز

سال اجرا : 1396

طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی اسکوربرد 135متری با پایه 22 متری، استادیوم 50000 نفری پارس شیراز که یکی از بزرگترین اسکوربردهای ساخته شده در ایران و خاورمیانه می باشد توسط شرکت تتا انجام گرفته است.